ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Bedrijfsgegevens

GCV Kathy VanLooy – THE KAY


Turnhoutsebaan 225,2970 Schilde

www.thekay.be

Maatschappelijke zetel:
GCV Kathy Van Looy
Goudvinkendreef 7
2900 Schoten
BTW BE 0555 817 324 - IBAN BE83 36313633 1015
RPR Antwerpen - afdeling Antwerpen
Contact: hello@thekay.be

2. INTERNE REGELS

 • The Kay behoudt het recht om openingsuren, lessenroosters en lesgevers ten alle tijde te wijzigen.
 • The Kay is niet verplicht een compensatie te voorzien wanneer lessen of andere diensten geannuleerd worden.
 • Gelieve hygiënemaatregelen te respecteren: was regelmatig de handen, laat toestellen en toiletten proper achter.
 • Dragen van aangepaste sportkledij is verplicht. Op de toestellen is het verboden met gewone kousen te trainen. Grip socks zijn verplicht.
 • Sportmateriaal- en toestellen dienen ten alle tijde met respect behandeld te worden en schoongemaakt te worden met ontsmettende spray na gebruik.
 • Gebruikt materiaal dient altijd terug op de daartoe bestemde plaats gelegd te worden, zo houden we de gym netjes.
 • Sportzakken dienen in de daartoe bestemde lockers gelegd te worden. De lockers worden op het einde van elke dag leeg gemaakt.
 • Gelieve ten alle tijde respect te tonen tegenover andere mensen in de zaak. Geef elkaar ruimte, geef geen ongewenste opmerkingen en maak geen foto’s van anderen zonder toestemming van deze persoon.
 • Binnen roken is ten strengste verboden. Alsook is het ten strengste verboden illegale drugs te gebruiken of verkopen in onze zaak.
 • Dieren zijn niet toegestaan in onze sportruimtes.
 • The Kay kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal.
 • Gelieve bij brand onmiddellijk het gebouw te verlaten en alle persoonlijke bezittingen achter te laten.
 • Kinderen onder de 16 jaar worden niet toegelaten in onze trainingszones, tenzij vergezeld door een volwassene en zijn ten alle tijde verantwoordelijk voor het kind.

3. Beurtenkaarten

1.1 niet overdraagbaar

Een beurtenkaart is strikt persoonlijk en kan nooit overgedragen worden aan derden.

1.2 Misbruik

In geval van misbruik van een beurtenkaart, zal de beurtenkaart ingetrokken en geannuleerd worden.

1.3 Betaalmethode en geldigheidstermijn

 • Je beurtenkaart is actief vanaf de dag van betaling.
 • Elke beurtenkaart heeft een geldigheidstermijn. Deze termijn dient steeds gerespecteerd te worden en kan niet worden verlengd indien de geldigheidsdatum overschreven wordt.
 • Tijdelijk pauzeren van een beurtenkaart in geval van blessure of ziekte is mogelijk op vertoon van een medisch certificaat. Retroactieve pauzering van de beurtenkaart is echter niet mogelijk. De periode van pauzering van de beurtenkaart is telkens minimaal 1 maand, startend op de eerste dag van de maand en eindigend de eerste dag van de daaropvolgende maand.
 • Terugbetaling van reeds betaalde beurtenkaarten is ten alle tijde onmogelijk. 

4. Verantwoordelijkheid

 • Leden zijn ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor persoonlijke bezittingen. Noch The Kay, nog het personeel, kan verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, beschadiging of diefstal van eender welke bezittingen in The Kay. Gelieve de lockers te gebruiken om waardevolle bezittingen te bewaren. Gebruik van de lockers is op eigen verantwoordelijkheid. Bij vermoeden van misbruik van lockers behoudt The Kay het recht om de lockers te openen.
 • Elk lid heeft een persoonlijke ongevallenverzekering. In geval van ongeval dat niet gedekt wordt door onze verzekering of voor bedragen die hoger zijn dan het verzekerde bedrag, kan The Kay nooit verantwoordelijk gehouden worden, tenzij in geval van grove fout of nalatigheid van een van de personeelsleden.
 • vNoch The Kay, noch haar personeel kan verantwoordelijk gesteld worden voor dood, persoonlijke blessure of ziekte van haar leden, hun kinderen of gasten aanwezig in The Kay.
 • De verantwoordeljikheid van The Kay is beperkt tot het bedrag gelijk aan de betaalde beurtenkaarten van het jaar voorafgaand aan het ongeval, met een maximum van 1000 euro per claim.
 • The Kay zal nooit gehouden zijn tot een hogere schadevergoeding dan voorzien in de door hen afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.  

5. Reservatiesen afspraken

 • Afspraken met personal trainer kunnen tot 24u op voorhand kosteloos geannuleerd worden via de app of via telefoon. Bij verwittiging de dag zelf wordt 100% in rekening gebracht. Wanneer men niet komt opdagen zonder te verwittigen wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 • Groepslessen zijn gratis te annuleren tot 24uur voor aanvang van de les, anders wordt de les aangerekend.

6. Privacy

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd conform de GDPR wetgeving.
 • the kaPersoonlijke gegevens worden bewaard en verwerkt in onze database voor volgende doeleinden: verwerken en analyseren van klantengegevens, marktstudies, informeren van leden over nieuwe diensten en producten en promotiecampagnes. The Kay behoudt het recht om persoonlijke gegevens te gebruiken voor directe marketingdoeleinden en mag deze gegevens met derden delen voor deze doeleinden. Leden behouden het recht om hier van af te zien en bezwaar tegen aan te tekenen door te mailen naar hello@thekay.be
 • The Kay is niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de website. The Kay zal het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.
 • The Kay is niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.

7. Divers

 • Gelieve ons op de hoogte te brengen van wijzigingen in persoonlijke gegevens door middel van een mailtje naar hello@thekay.be
 • The Kay staat ter uw beschikking tijdens de openingsuren voor vragen in verband met beurtenkaarten of betalingen.
 • Onze personal trainers werken zelfstandig en zijn zelf volledig verantwoordelijk voor het nakomen van afspraken en hun eigen acties. The Kay kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor nalatigheid van de personal trainer.
 • The Kay behoudt het recht om foto’s getrokken in de zaak te gebruiken, tenzij de klant duidelijk zijn weigering heeft uitgesproken.
 • Om toegang te krijgen tot ons online platform, dienen we voor de klant op de website een account aan te maken.
 • Elke klant moet zich ten alle tijde kunnen identificeren. The Kay behoudt het recht om ten alle tijde een identificatiebewijs te vragen.

8. LIDMAATSCHAPPEN

- We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden in onze app.

- Je koopt lidmaatschappen aan via de webshop in de app, onder de knop ‘lidmaatschappen’.

- Alle lidmaatschappen zijn jaarcontracten en kunnen niet bevroren worden omwille van vakantie.

- Je mag bij alle lidmaatschapsvormen gebruik maken van de mogelijkheid tot schorsing van je lidmaatschap om medische redenen, op de hierna gedefinieerde voorwaarden:


• het lidmaatschap kan enkel worden geschorst na ontvangst door The Kay van een geldig medisch attest (via e-mail) dat aangeeft dat het lid tijdelijk geen sport kan uitoefenen;
• het medisch attest geeft aan dat er vanaf de dag van verzending van het attest aan The Kay ten minste sprake is van 1 maand benodigde schorsing;
• de schorsing gaat in vanaf de dag van ontvangst door The Kay en niet met terugwerkende kracht;
• de schorsing is steeds voor bepaalde duur en eindigt op de voorgeschreven datum van het medisch attest;
• door de schorsing verschuift de duur van de overeenkomst met de periode van de schorsing;
c. Indien je een medisch attest overlegt waaruit blijkt dat je niet meer zult kunnen sporten voor een periode van minstens 12 maanden na de datum van het attest, zal The Kay het lidmaatschap op jouw verzoek beëindigen per de datum van ontvangst van het verzoek, daartoe voorzien van het medisch attest (via e-mail naar The Kay).

- Indien het medisch attest pas wordt aangeleverd na het inleiden van een gerechtelijke procedure ter verhaal van de verschuldigde lidmaatschapsgelden, zullen deze niet meer worden aanvaard. 

- De lidmaatschappen worden maandelijks betaald via domiciliëring, op de eerste van de maand. Neem je bvb een lidmaatschap in het midden van de maand, dan wordt deze maand verrekend met je eerste factuur in de komende maand.

- Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen afschrijven (bijv onvoldoende saldo), dan sturen we de domiciliëring nogmaals naar je bank.Als je gedurende een periode van twee maanden niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan wordt de overeenkomst ontbonden en is een verbrekingsvergoeding van 300,00 EUR verschuldigd.

- Lidmaatschappen zijn persoonlijk en op naam en mogen niet doorgegeven worden.

- Wens je het abonnement na een jaar op te zeggen, dan geldt er een opzegtermijn van 1 maand.